Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace

  • Správcem osobních údajů je Eugen Letý, se sídlem Na Nežárce 411/10, 104 00 Praha, identifikační číslo 87274221, osoby podnikající dle živnostenského zákona, který provozuje web recepty.cloud (dále jen "provozovatel").

Jaké osobní údaje zpracováváme

  • Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci uživatelského účtu (jméno a e-mailová adresa). Tyto údaje zpracováváme po dobu provozování webových stránek.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

  • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu autorizace přístupu k Vašemu uživatelskému účtu.

Zabezpečení osobních údajů

  • Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně spočítanými hašovacími klíči vygenerovanými pomocí hašovací funkce.
  • Důležité nastavení účtu jsou provedena až po potvrzení, které je zaslané na Váš e-mail.
  • Připojení do aplikace je šifrované.
  • Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

  • Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).